ПревозМЕЃУНАРОДНИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ

Х
СКОПЈЕ - СОЛУН (Грција) / Превозник: Македонија сообраќај
 

Ден поаѓање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

Ден враќање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

секој Понеделник

06:00

10:30

 

секој Понеделник

17:30

22:00

 

секој Понеделник

17:00

21:30

 

секој Понеделник

08:30

13:00

 

секој Вторник

06:00

10:30

 

секој Вторник

17:30

22:00

 

секој Вторник

17:00

21:30

 

секој Вторник

08:30

13:00

 

секој Среда

06:00

10:30

 

секој Среда

17:30

22:00

 

секој Среда

17:00

21:30

 

секој Среда

08:30

13:00

 

секој Четврток

06:00

10:30

 

секој Четврток

17:30

22:00

 

секој Четврток

17:00

21:30

 

секој Четврток

08:30

13:00

 

секој Петок

06:00

10:30

 

секој Петок

17:30

22:00

 

секој Петок

17:00

21:30

 

секој Петок

08:30

13:00

 

секој Сабота

06:00

10:30

 

секој Сабота

17:30

22:00

 

секој Сабота

17:00

21:30

 

секој Сабота

08:30

13:00

 

секој Недела

06:00

10:30

 

секој Недела

17:30

22:00

 

секој Недела

17:00

21:30

 

секој Недела

08:30

13:00

 

Ценовник

Почетна станица

Крајна станица

Еден правец

Повратна

Валута

Скопје

Солун

1230

1840

MKD

 

Х
Х
СКОПЈЕ - БЕЛГРАД (Србија) / Превозник: Македонија сообраќај
 

Ден поаѓање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

Ден враќање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

секој Понеделник

23:30

06:00

 

секој Вторник

17:30

23:00

 

секој Вторник

23:30

06:00

 

секој Среда

17:30

23:00

 

секој Среда

23:30

06:00

 

секој Четврток

17:30

23:00

 

секој Четврток

23:30

06:00

 

секој Петок

17:30

23:00

 

секој Петок

23:30

06:00

 

секој Сабота

17:30

23:00

 

секој Сабота

23:30

06:00

 

секој Недела

17:30

23:00

 

секој Недела

23:30

06:00

 

секој Понеделник

17:30

23:00

 

Ценовник

Почетна станица

Крајна станица

Еден правец

Повратна

Валута

Скопје

Белград

1400

2240

MKD

 

Х
Х
СКОПЈЕ - СОФИЈА (Бугарија) / Превозник: Македонија сообраќај
 

Ден поаѓање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

Ден враќање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

секој Понеделник

07:00

11:45

 

секој Вторник

17:30

22:10

 

секој Понеделник

17:30

22:10

 

секој Вторник

07:00

12:40

 

секој Понеделник

23:59

05:00

 

секој Вторник

23:59

05:00

 

секој Вторник

07:00

11:45

 

секој Среда

17:30

22:10

 

секој Вторник

17:30

22:10

 

секој Среда

07:00

12:40

 

секој Вторник

23:59

05:00

 

секој Среда

23:59

05:00

 

секој Среда

07:00

11:45

 

секој Четврток

17:30

22:10

 

секој Среда

17:30

22:10

 

секој Четврток

07:00

12:40

 

секој Среда

23:59

05:00

 

секој Четврток

23:59

05:00

 

секој Четврток

07:00

11:45

 

секој Петок

17:30

22:10

 

секој Четврток

17:30

22:10

 

секој Петок

07:00

12:40

 

секој Четврток

23:59

05:00

 

секој Петок

23:59

05:00

 

секој Петок

07:00

11:45

 

секој Сабота

17:30

22:10

 

секој Петок

17:30

22:10

 

секој Сабота

07:00

12:40

 

секој Петок

23:59

05:00

 

секој Сабота

23:59

05:00

 

секој Сабота

07:00

11:45

 

секој Недела

17:30

22:10

 

секој Сабота

17:30

22:10

 

секој Недела

07:00

12:40

 

секој Сабота

23:59

05:00

 

секој Недела

23:59

05:00

 

секој Недела

07:00

11:45

 

секој Понеделник

17:30

22:10

 

секој Недела

17:30

22:10

 

секој Понеделник

07:00

12:40

 

секој Недела

23:59

05:00

 

секој Понеделник

23:59

05:00

 

Ценовник

Почетна станица

Крајна станица

Еден правец

Повратна

Валута

Скопје

Ќустендил

930

1550

MKD

Скопје

Софија - Студ.

930

1680

MKD

Скопје

Софија

990

1800

MKD

 

Х
Х
СКОПЈЕ - ДОРТМУНД (Германија) / Превозник: Македонија сообраќај
 

Ден поаѓање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

Ден враќање

Време поаѓање

Време пристигнување

 

секој Среда

10:30

15:00

 

секој Сабота

10:30

16:00

 

секој Петок

10:30

15:00

 

секој Среда

10:30

16:00

 

секој Сабота

10:30

15:00

 

секој Вторник

10:30

16:00

 

секој Недела

10:30

15:00

 

секој Петок

10:30

16:00

 

Ценовник

Почетна станица

Крајна станица

Еден правец

Повратна

Валута

Скопје

Минхен

5600

  9900

MKD

Скопје

Инголштад

5600

  9900

MKD

Скопје

Улм

6200

11200

MKD

Скопје

Нирнберг

5900

11200

MKD

Скопје

Штудгард

6200

11200

MKD

Скопје

Карлсруе

6500

11800

MKD

Скопје

Манхаим

6800

12400

MKD

Скопје

Франкфурт

6800

12400

MKD

Скопје

Келн

7450

13000

MKD

Скопје

Диселдорф

7450

13650

MKD

Скопје

Дуисбург

7450

13650

MKD

Скопје

Есен

8400

13950

MKD

Скопје

Дортмунд

8400

13950

MKD